Čištění a dekontaminace studniční vody po povodni

analýza studny

Způsob využití kopané studny, která se třeba dlouho nevyužívala, bude záviset především na jejím stavu. Je nutné zkontrolovat, zda nejsou poškozeny skruže studny a hladina vody je dostatečně vysoká, aby bylo možné čerpat čerpadlem.

Proč kopanou studnu čistit?

Staré kopané studny jsou zpravidla dnes již v horším technickém stavu a proto se do ní snadno dostane celá řada organických nečistot. Ty zhoršují kvalitu vody, potažmo mají vliv na vaše zdraví. Studna se časem zanáší bahnem, které obsahuje škodlivé bakterie, případně dochází časem k vyschnutí studny.

Jak vyčistit studnu?

Kopané studny se vyráběly z betonových skruží spojovaných na okrajích tvarovanými zářezy, které zajišťovaly těsnost spoje a zabraňovaly pronikání povrchové vody spárami a zářezy chránily skruže před posunutím, což z některých důvodů zabraňovalo deformaci a odtěsnění šachty studny.

Někdy však byly studny stavěny z kruhů s plochými okraji, tzv. Septiky a pak je utěsnění spár méně spolehlivé, pokud nebyl spoj proveden silnou cementovou maltou. Značně poškozené šachty studní s prasklými a zdeformovanými kružnicemi se většinou nehodí k využití a je nutné je zasypat, přičemž se odstraní poslední vyčnívající kružnice.

Při čištění studny se provádí:

  • v případě potřeby se vyndá čerpadlo
  • zkontrolují se a vyhledají skruže
  • kompletní vyčištění studny za pomoci profesionální techniky včetně dezinfekce

Cílem čištění kopané studny je:

  • vysátí vodního sloupce za pomoci čerpadla
  • kontrola prosaku mezi spárami
  • zabezpečení studny proti povrchové vodě
  • čištění stěn studny pomocí vysokotlakého čističe
  • uvolnění ucpaného pramene

Obraťte se na nás

Problémy s hlubokými studnami mohou mít mnoho příčin a mnoho možných řešení. Ne všechny však pro vás budou stejně přínosné. Ideální by bylo vybrat takové, které se ukážou jako nejvýnosnější – časově i ekonomicky. Ale jak je najít? Odpověď je jednoduchá: s diagnostikou.

Pouze komplexní diagnostika vám umožní získat úplný a spolehlivý obraz o stavu studny, a tím přijmout vhodná nápravná opatření. V případě potřeby provádíme zkoušky a měření ve spojení s kamerovou kontrolou studny, připravíme rozbor vody, zpracujeme technickou zprávu ke studni a mnoho dalšího.

Přejít nahoru