Čištění studny. Vrtaná studna. Kopaná studna. Technicky.

Studny v ČR: Přehled druhů studní a jejich výhody i nevýhody.

 

Studny představují nepostradatelnou součást lidské historie, a to od pradávna. Již ve starověkém Egyptě se pustili do výstavby studní, a to jak kopaných, tak vrtaných. I přes použití primitivních ručních zařízení nárazovým způsobem dosahovaly některé studny značných hloubek.

Středověk přinesl nový rozměr výstavby studní. Mnohé z nich vznikaly kopáním či hloubením, některé dokonce hornickým způsobem pomocí šachet. Hrady v té době byly jedním z příkladů, kde se studny kopaly s velkým úsilím a náklady. Hloubily se tak hluboko, až byla nalezena voda, a to za účelem zajištění důležitého zásobování vodou během obléhání.

Dodnes studny udržují svůj význam pro zásobování vodou. Jejich historie nám připomíná, jak odvážní a inovativní lidé hledali a vytvářeli zdroje vody pro své komunity v průběhu staletí.

Voda představuje základní stavební kámen života a spolehlivý zásobovací zdroj je nezbytný pro každou domácnost i podnik. V oblasti studní existuje několik druhů s různými charakteristikami a potřebami. Firma Jak Vyčistit Studnu? se specializuje na odbornou péči o studny, a v tomto rozsáhlejším článku si přiblížíme jednotlivé druhy studní, jejich výhody a nevýhody, a zdůrazníme význam pravidelné profesionální údržby.

 

Druhy studní v ČR obecně:

 1. Emšerská studna:
  • Hluboká nádrž pro odpadní vody.
  • Sedimentace odpadních látek a vypouštění na kalová pole.
  • Slouží po dozrání jako hnojivo.
 2. Jehlová studna:
  • Děrovaná trubka o malém průměru.
  • Zatloukání nebo vplavování do země.
 3. Pohlcovací, vsakovací a infiltrační studna:
  • Určená k dodávání tekutin do kolektoru.
  • Cíl: doplnění zásob podzemních vod, tvorba hydraulické clony, skladování užitkových tekutin a ukládání tekutého odpadu.
  • Konstrukce odpovídá uvedeným účelům a hloubce kolektoru.
 4. Vrtané studny:
  • Vrtání studny bez těžké techniky.
  • Budovány vrtnými soupravami nebo ručně bez těžké techniky.
  • Vybaveny zárubnicemi z různých materiálů (PE, PVC, ocel antikoro atd.).
 5. Studna s horizontálními sběrači:
  • Velkoprůměrové studny s pláštěm z betonových skruží, cihly, kamenem nebo betonovým zdivem.
  • U kopané studny se plášť buduje zespodu nahoru, u spouštěné studny se plášť zapouští seshora.
  • Studny s horizontálními sběrači jsou speciálním typem šachtových studní s horizontálními nebo šikmými sběrači.

**1. Kopané studny:**

Začněme tím, co je pro většinu lidí nejběžnější volbou – kopanými studnami. Tyto studny jsou často využívány v situacích, kdy je potřeba rychlá instalace a nižší náklady. Avšak, právě kvůli jejich povrchovému umístění jsou náchylné k znečištění. Firma Jak Vyčistit Studnu? má bohaté zkušenosti s pravidelným čištěním kopaných studní, odstraňováním kalů a dezinfekcí, což zaručuje optimální kvalitu vody a snižuje riziko nečistot. Kopané studny, se vyznačují povrchovou instalací. Tyto studny jsou často využívány pro svou rychlou instalaci a relativně nižší náklady. Přestože jsou oblíbené, jejich umístění na povrchu znamená, že mohou být náchylné k znečištění, což ovlivňuje kvalitu vody v nich obsažené. Firma Jak Vyčistit Studnu? nabízí komplexní péči o kopané studny, včetně čištění, odstranění kalů a dezinfekce, což zajišťuje optimální kvalitu vody. Odborná péče zahrnuje také zazimování, což minimalizuje riziko zamrznutí a udržuje funkčnost studny i v chladných zimních měsících. Profesionálové z firmy Jak Vyčistit Studnu? vám pomohou správně připravit kopanou studnu na každé období a minimalizovat potenciální rizika spojená s tímto typem vodního zásobování.

Charakteristika kopaných studní:

 • Umístění na povrchu s využitím studňového pláště.
 • Profil pláště obvykle kruhový s průměrem 1–5 m.
 • Dno studny dosahuje nejméně 100 cm pod nejnižší hladinu podzemních vod.
 • Plášť může být z betonových skruží nebo tzv. zvonivek.
 • Doporučená hloubka studny je nejméně 5–6 m.
 • Plášť je chráněn betonovým krytem, který studnu uzavírá.
 • Ochrana před znečištěním pomocí cementové omítky a vrstvy dusaného jílu.
 • Zdivo vystupuje nad povrch země a studna je zakryta přiléhajícím betonovým krytem.
 • Instalace kovového čerpadla a odvod přebytečné vody betonovým kanálkem jsou standardními opatřeními.

Využití kopaných studní může být efektivní, ale vyžaduje pravidelnou odbornou péči a údržbu, kterou nabízí firma Jak Vyčistit Studnu? s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

**2. Vrtané studny:**

Na rozdíl od kopaných studní jsou vrtané studny hloubeny vrtným zařízením. Tyto studny mohou dosahovat větší hloubky a jsou často používány v oblastech, kde podzemní voda není snadno dostupná. Jsou vybaveny vrtacími trubkami, které zajišťují stabilitu stěn vrtu a zabrání jejich zřícení. Vrtané studny jsou vhodné pro různé geologické podmínky a umožňují efektivní získávání vody z hlubších vrstev podzemí.

**3. Arteziánské studny:**

Progresivní volbou jsou arteziánské studny, které vynikají přirozeným tlakem vody a vysokou kvalitou. Na druhou stranu jsou však náročné na instalaci a často omezené lokací. Firma Jak Vyčistit Studnu? poskytuje specializované služby pro správu arteziánských studní, včetně komplexní údržby a monitoringu tlaku a kvality vody.

**Počet studní v České republice 2024:**

Přesný počet studní v České republice je obtížné stanovit, přestože před třiceti lety bylo evidováno kolem jednoho milionu těchto vodních zdrojů. V současné době je situace odlišná, přičemž předloňské statistiky ukazují, že především na venkově bylo v provozu 317 veřejných studní s pitnou vodou a 2300 komerčních studní, které slouží jako zásobárny vody například pro hotely.

Dynamika vývoje počtu studní naznačuje, že tento trend neustále narůstá, přičemž každým rokem přibývají nové studny. Provozovatelé studní a vlastníci nemovitostí si stále více uvědomují důležitost těchto vodních zdrojů, zejména v kontextu postupně se zvyšujícího nedostatku pitné vody.

Změny v klimatických podmínkách a stále se zhoršující sucho zvyšují tlak na existující studny a podtrhávají nutnost adekvátní péče a údržby. Zároveň je třeba vzít v úvahu i rostoucí oblibu studní v komerční sféře, kde jsou využívány k zásobování zařízení, jako jsou hotely a rekreační areály.

Přestože přibývající studny mohou představovat pozitivní vývoj v oblasti vodohospodářství, měli bychom zároveň dbát na udržitelné využívání těchto zdrojů. Postarat se o kvalitu vody, pravidelnou údržbu a prevenci proti možným rizikům je klíčové pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti pitné vody pro aktuální i budoucí generace.

Tím, že věnujeme pozornost stavu a vývoji studní v České republice, můžeme přispět k udržitelnému hospodaření s touto cennou surovinou a zároveň chránit ekosystémy, do nichž studny zasahují.

**Profesionální údržba:**

Nyní se zaměřme na klíčový aspekt – pravidelnou profesionální údržbu studní. Je to klíčový prvek pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti a optimální kvality vody. Odborníci z Jak Vyčistit Studnu? se specializují na systematické čištění, kontrolu tlaku, dezinfekci a monitorování parametrů vody. Tato preventivní péče minimalizuje riziko nákladných oprav a zajišťuje optimální výkon studny v každém období.

**Výběr správného druhu studny a pravidelná profesionální péče jsou klíčovými faktory pro udržení spolehlivého zásobování vodou.**

Jak Vyčistit Studnu? jako odborníci ve svém oboru přinášíme komplexní a profesionální přístup k péči o studny, přičemž klade důraz na individuální potřeby každého klienta a maximální kvalitu vodního zásobování. Nechte odborníky postarat se o vaši studnu tak, abyste si mohli být jisti bezpečností a kvalitou vody pro vaši domácnost či podnik.

📞 **Kontaktujte nás na tel. 607 772 772 a důvěřujte odborníkům ve své péči o studnu!**

🌐 **Více referencí a informací zde: www.jakvycistitstudnu.cz

📧 **Máte otázky? Napište nám na info@jakvycistitstudnu.cz

🔄 **Odborná péče pro bezstarostný život s vaší studnou!** 🔄

 

Sledujte nás i na sociálních sítích:

 Facebook / Instagram / TikTok děkujeme Vám- Tým Jak vyčistit studnu?

Čištění studny. Vrtaná studna. Kopaná studna. Technicky.
Čištění studny-vrtaná studna-kopaná studna- technicky. (ilustrace AI)
Přejít nahoru